אדריכלות החברה האוטופית: קיבוץ ומושב הוא מחקר מקיף ראשון על התכנון האדריכלי של הקיבוצים והמושבים שהוקמו בארץ ישראל במאה העשרים. הספר דן בקשר שבין האידאולוגיה לאדריכלות בהקשר היסטורי רחב של מגמות ביצירת חברות אוטופיות ותכנון יישובים אידאלים. מוצגים בו רעיונות לתכנון האדריכלי של יישובים המופיעים אצל הנביא יחזקאל ובכתביהם של הוגים כאפלטון, פוריֶה, אוֹון, מרקס ואנגלס, ואדריכלים כוויטרוביוס, לֶדו ולה-קורבזיֶה, ונבחנת השפעתם על דרכי החשיבה של אבות ההתיישבות הציונית כיצחק טבנקין ואליעזר יפה, ושל אדריכלי הקיבוצים והמושבים כריכרד קאופמן, אריה שרון ושמואל ביקלס. הספר מנתח את הפריסות המרחביות של היישובים בזיקה לזרמים האידאולוגים החברתיים שהתקיימו בארץ ישראל. נסקרת בו התפתחות דגמי היישובים לאור השינויים הטכנולוגים, הכלכליים והפוליטיים המפליגים שחלו בעולם ובישראל מראשית המאה העשרים עד סופה, ונבחנת השפעתם של השינויים באידאולוגיה על השינויים בפריסתם המרחבית.

אדריכלות החברה האוטופית: קיבוץ ומושב

Bracha Chyutin, Michael Chyutin
Jerusalem, Magnes [Hebrew]
ISBN: 978-965-493-484-8

Tendentious Historiographies surveys ten Jewish literary works composed in Hebrew, Aramaic, or Greek between the 8th and the mid-2nd century BCE, and shows that each deals with major problems of the Jewish populations in the Land of Israel or in the dispersions. Michael Chyutin provides insightful and at times surprising explorations of the purpose behind these texts.
Jonah is viewed as a grotesque, a parody of prophetic writing. Ahiqar preaches the breaking of religious, national and familial frameworks and supports assimilation into the local society. Esther calls for Jewish national and familial solidarity and recommends concealment of religious identity. Daniel preaches individual observance of the religious precepts. Susannah also advocates national and religious solidarity. Tobit tells the story of the founders of the sect of the Therapeutes. Ruth supports the Jews who did not go into exile in Babylon. The play Exagoge and the romance Joseph and Aseneth support the Oniad temple in Egypt. Finally, Judith supports the moderate approach of the Jerusalem priests against the Hasmoneans’ demand for violent struggle.

Tendentious Historiographies, 2010

Michael Chyutin
T & T Clark In ternational
ISBN: 9780567194060

הכיתתיות בישראל, שראשיתה בהיפרדות ממלכות ישראל ויהודה, גברה בימי בית שני. אחד הביטוים הבולטים בהבדלים בין הכתות הוא קביעת לוח שנה דתי שונה לכל כת. בחלקו הראשון של ספר זה נטען לקיומו של לוח שנה שמשי בן 364 בממלכת יהודה וישראל בימי בית ראשון בהשפעת לוח השנה שהיה נהוג במצרים. לוח דומה היה מקובל על אנשי כת קומראן ונדון בספר היובלים ובספר חנוך. עם כיבוש ממלכת ישראל ויהודה על ידי האשורים, הבבלים והפרסים, נכפה על תושבי הארץ לוח הירח המסופוטמי, כחלק ממדיניות ניהול האימפריה. חלקו השני של הספר דן בסוגיית עריכתו של ספר תהילים הנקשרת למלחמת לוחות השנה. על פי המקרא, המשנה, התלמוד והספרים החיצונים, שרו את מזמורי תהילים בשעת הפולחן בבית המקדש. כל המקורות רומזים על קשר קלנדרי בין המזמורים ומועדי הימים,השבתות והחגים, אך עד היום לא נמצא דרך להצביע במפורש על קשר זה ולשייך כל מזמור למועד המיועד לו. בספר זה נפתרת לראשונה חידת עריכתו של ספר תהילים המסורתי, הערוך על פי לוח השנה הירחי בעוד "מגילת תהילים" ששרידיה נתגלו בקומראן, השונה בעריכתה, והיא על פי לוח השנה השמשי שבו 364 ימים, המקובל על אנשי הכת.

מלחמת לוחות השנה
Michael Chyutin
Tel Aviv, Modan [Hebrew]

Chyutin Architects LTD

12 Taiber Street
53415 Giv'ataim
Israel

T +972 (0) 3 7320064
F +972 (0) 3 7312760
E chyutin@gmail.com
 

Site by Spiro Creative

The Polonsky Academy building is situated on the cliff facing south towards the Jerusalem Theater. Its northern side faces the Main Garden Court which will function as the heart of the campus in the new master plan. This court has two levels, with a one storey differential between them which makes it possible to create two entrances to the structure on different levels: main entrance near the Van Leer Institute and secondary entrance near the Council for Higher Education.

Client: The Van Leer Institute, Jerusalem, Israel
Area: 11 Dunam
Awards: Israel Design Award 2015, Archilovers Best Project 2015,
               "Rechter Prize" 2018, AEAI Building of 2018

The court house is located id downtown haifa, at the foot of Mount Carmel. The building has two lengthwise facades Mt. Carmel as wall as an Artists’ Colony planned along the length of the street behind it. It has two entrances, in its two narrow sides. The main entrance is from a central plaza and the other is from a secondary plaza. The building is designed in the form of two structural masses with a monumental public space between them that constitutes both a continuation and a conclusion of the main pedestrian path in the complex. These two structural masses represent and acommodate the court house’s two main activities: its judiciary activity and its administrative activity. The two masses are different in design and are adapted to their specific designations. The two masses are different in design and are adapted to their specific designations. the building’s cladding consists mainly of stones of different sizes and textures, and incorporates exposed concrete, aluminium and glass.

Client: Government
Area: 100,000 sq.m
Awards: Interior Design award 2005 , "Rechter Prize" 2006, AAJ Citation for Excellence 2008

  • RECHTER PRIZE 2006
  • RECHTER PRIZE 2006
  • RECHTER PRIZE 2006
  • RECHTER PRIZE 2006
  • RECHTER PRIZE 2018
  • RECHTER PRIZE 2018
  • RECHTER PRIZE 2018
  • RECHTER PRIZE 2018

Pages