בספר זה מוצגת לראשונה בעברית 'מגילת ירושלים' מקומראן. נוסח המגילה שלשונה ארמית (המלווה כאן בתרגום לעברית), מאחד את כל קטעי המגילה שנחשפו בחמש מתוך אחת - עשרה המערות של קומראן לכדי טקסט קוהרנטי. ייחודה של המגילה בהצגה ספרותית של תכניות לבית המקדש וחצרותיו, לעיר מקדש למגורי הכוהנים והלוויים ולמחוז להתיישבות כלל ישראל. התיאור האורבני והאדריכלי המפורט של העיר האידאלית ובנייניה המופיע במגילה הוא המסמך הראשון מסוגו המוכר לנו בתרבות האנושית. השחזור מלווה בהצגה גרפית ממוחשבת של תכנית העיר והמבנים. ניתוח ממדי המרכיבים האדריכליים חושף הקשרים מיסטיים עם האריתמטיקה והגיאומטריה המוכרות למדעני העולם העתיק. המחבר מציג ומשווה את הרעיונות לתכנון ערים אידאליות ואת דרך יישומם במחשבה היהודית ובקרב מעצמות העולם העתיק, כפי שהם מופיעים בעדויות הכתובות ובממצא הארכיאולוגי. תיאור המקדש במגילה משלב תיאור טקסים הנערכים בו, אשר חלקם אינו מוכר לנו כלל וחלקם שונה בפרטים רבים מעדות המקרא, המשנה והספרות החיצונית. לסיכום נערך דיון על חשיבותה של המגילה בהקשר לכתבים מקומראן, המקרא, המשנה והברית החדשה.

מגילת ירושלים מקומראן
Michael Chyutin
Israel, Babel [Hebrew]b
ISBN: 965-512-050-3